Forsikring

Forsikringsoplysning hos Ringsted Hardball Club

 

Klubben har den lovpligtige ansvarsforsikring, som er påkrævet for at drive lovlig bane. Forsikringen er en del af RHC's medlemsskab hos DGI. Denne forsikring dækker ikke spillernes skade, men dækker kun det ansvar klubben har som arrangør. Derfor er det vigtigt at alle der spiller på banerne har tjekket, om deres ulykkesforsikring dækker i tilfælde af skader. Det er nemlig nogle forsikringsselskaber der anser hardball som en ekstremsport, og derfor kræver en forsikring der dækker netop ekstremsport. Undersøg hos dit eget forsikringsselskab om din forsikring dækker, eller om det kunne være en ide at tegne en forsikring der dækker ekstremsport. Det er dog ikke et lovkrav at man har en sådan forsikring, men det er en god ide, vi ved jo at uheldet kan være ude og så er det surt at komme slemt til skade og ikke kan få det dækket. Klubben kan og vil ikke dække skader på spillere, idet man frivilligt deltager i spillet.

 

 

Hvad er det så lige at klubbens ansvarsforsikring dækker

 

Jo klubbens forsikring dækker hvis der på trods af advarselsskilte og anmærkning af banen, alligevel får sneget sig en person ind, som ikke har noget med spillet at gøre, og denne person bliver skudt og kommer til skade. For at forsikringen kan dække sådanne uheld er det et krav at alle bærer sikkerhedsudstyr og det er derfor vi er ekstra omhyggelige med, at alle bære full-face masker, der dækker fra pande til hage samt ører. Det er også en forudsætning at banen er godkendt af politiet og at banens sikkerhedsmæssige indretning er overholdt. Det er vores ansvar at udstyret er godt nok og at alle har forstået sikkerhedsreglerne. Vi skal også stille med kompetente instruktører så vi er sikre på at alle ved hvordan man bruger et hardball-gevær. Forsikringen dækker også forurening.

 

 

Hvad er det for en forsikring man skal have som klub

 

Den forsikring klubben har, er en ansvarsforsikring for erhverv og har en skadesdækning på 10.000.000.- kr på person og/eller tingskade. Det er en god ide som ny klub at undersøge hvilket forsikringsselskab der er billigst, men uden at gå på kompromis med hvad den dækker. Vi vil ikke nævne hvilket selskab vi har, men vi har tegnet en forsikring der dækker hele landet. Dvs. hvis vi er medarrangører af spil i f.eks. Jylland vil vores forsikring dække. Det er en god ide at overveje, hvis man gerne vil være med til at arrangere større spil på tværs af landsdelene. Vi har også valgt, at der ikke skulle være begrænsning på antallet af deltagere i vores arrangementer. Man kan godt få en billigere præmie hvis man vælger en deltagerbegrænsning på forsikringen, men på den anden side så er man afhængig af at have et maks. på antallet af deltagere, og det er kedeligt at skulle bortvise nogle på grund af mangel på pladser.

Copyright @ Ringsted Hardball Club

Find os på Facebook