Medlemsregler

Medlemsregler i Ringsted Hardball Club

 

Disse regler skal klubbens medlemmer overholde, uanset hvor de spiller.

 

 

1. A. Spillere skal altid bærer fullfacemasker med ørerbeskyttere ved brug af el, manuel og gas våben.

B. Ved tvivlsspørgsmål skal sikkerhedsudstyret godkendes af den ansvarshavende spilleder.

 

2. Der skal altid bæres sikkerhedsudstyr under spillet, dog undtagen ved ophold i "Deadmanszonen" ("kirkegården").

 

3. "Deadmanszonen" er hellig "jord":

A. På dette område må der ikke skydes, hverken inde fra området, inde på området eller ind på området.

B. I "Deadmanszonen" behøver man ikke bære sikkerhedsudstyr.

C. I "Deadmanszonen" er det tilladt at genlade magasiner, dog må disse ikke overdrages til spillere der stadig er med i spillet.

 

4. Den lovpligtige sikkerhedsafstand på el og gas våben er 6 meter.

Man må ikke skyde inden for denne afstand

Der kan i stedet for siges " Bang du er død".

 

5. Sigt aldrig for sjov på hverken dyr eller mennesker, der ikke bærer sikkerhedsudstyr.

 

6. Undgå at skyde dig selv eller andre i hovedet. Der kan dog forekomme fejlplacerede skud i "kampens hede".

 

7. Spillere der forlader spilleområdet skal have sikret og afladt deres våben.

Ethvert medlem kan afkræve kontrol af dette.

 

8. A. Transport af våben fra hjemmet eller fra andet opbevaringssted til spillestedet, skal ske i taske eller specialkuffert, så våbnet ikke er synligt.

B. Våbnet må ikke bruges på andre steder end af klubben anerkendte områder.

C. Hensynsløs optræden med våben kan medfører eksklusion og bortvisning fra klubben.

D. Medlemmer under 18 år må ikke spille uden myndigt medlem af klubben.

 

9. Al form for alkoholiske drikke og euforiserende stoffer er STRENGT FORBUDT før og under spillet.

Indtagelse af disse medfører øjeblikkelig bortvisning.

 

10. Hvis reglerne under punkt 1 til og med 8 ikke overholdes, kan ethvert medlem give en irettesættelse første gang der sker en overtrædelse.

Anden gang reglerne overtrædes (samme dag), kan dette medføre karantæne for resten af dagen, dette skal dog meddeles af mindst to medlemmer.

Vedvarende overtrædelser af reglerne, kan medføre længere tids karantæne og i værste fald eksklusion og bortvisning fra klubben.

 

11. Hvis overstående regler er for meget at forlange af den enkelte spiller, så opfordres man til at forlade spilleområdet/klubben.

 

 

 

Copyright @ Ringsted Hardball Club

Find os på Facebook