Spilleregler

Spilleregler hos Ringsted Hardball Club

 

Nedenstående regelsæt skal til ehnver tid overholdes ved spil arrangeret af Ringsted Hardball Club.

Det er spillelederens ansvar at sørge for at reglerne håndhæves men den individuelle spillers ansvar at sørge for de overholdes.

 

 

 1. Under hele spillet skal der bæres fullface-maske, undtaget i Safezonen. Masken skal være godkendt af spille-lederen. Kun spille-lederen kan give tilladelse til at man må tage masken af inde på spilleområdet.

 

 1. Er man ramt så er man ramt. Ved tvivl skal man betragte sig som ramt.

 

 1. Ramt våben tæller.

 

 1. Rammer man en af sine medspillere fra samme hold tæller det også.

 

 1. Bliver man ramt af rikochetterende kugler tæller det ikke. Det vil sige: Hvis kuglen i sin bane har ramt et massivt objekt (f.eks. en mur eller et træ) som har ændret dens bane markant, før den rammer en spiller, tæller spilleren ikke som ramt. Hvis kuglen i sin bane har ramt et objekt som ikke ændrer dens bane markant (f.eks. blade eller græs) før den rammer en spiller, tæller spilleren som ramt.

 

 1. Bliver man ramt, så råber man "RAMT!" højt og tydeligt og markerer tydeligt at man er død ved at lægge en hånd på hovedet, indtil man er uden for skudzonen. Derudover kan også anvendes deadrags.

 

 1. Når man er ramt må man ikke tale eller på anden måde kommunikere med andre spillere, heller ikke via radio.

 

 1. Når man er ramt skal man forlade spilleområdet og gå til ?Safezonen? så hurtigt som muligt, og til mindst mulig gene for spillere der stadig er i spil.

 

 1. Hvis man har set en kugle ramme en modstander og denne ikke reagerer på det, har enhver spiller mulighed for at kalde en modspiller ud. Hvis man benytter denne regel skal man være 100 % sikker på at kuglen ramte modstanderen; man skal se kuglen falde/springe af personen og være fuldstændigt sikker på at man ikke bare har set kuglen forsvinde ind i modstanderens silhuet eller skygge. Når man bruger denne regel skal man sige "Du er ramt!" klart og tydeligt og i bestemt form; dvs. det må ikke udformes som et spørgsmål. En person der meldes ramt på denne måde SKAL forlade spilleområdet og gå til "Safezonen" uden diskussion.

 

 1. Hvis man kommer indenfor 6 meter af en modspiller må man ikke skyde på vedkommende pga. den lovbefalede sikkerhedsafstand. I stedet for at skyde, sigter man på modspilleren og siger ?Bang du er død? i bestemt form, dvs. det må ikke udformes som et spørgsmål. For at kunne bruge denne regel skal man:

- Være indenfor 6 meter af sin modstander.

- Have klart og præcist sigte på sin modstander.

 

 1. Man skal altid have hovedet med når man skyder rundt om eller op over alle massive dækninger som f.eks mure, plankeværker, og jordvolde.

 

 1. Safezonen er sikret område, det vil sige her må der ikke skydes overhovedet, og her behøver man ikke at have maske på. Spillere som stadig er i spil, må ikke skyde ind i Safezonen på nogen måde. Hvis en spiller går ind i Safezonen under spillet tæller han som ramt.

Ved tvivlsspørgsmål, f.eks. hvis 2 spillere siger ?bang du er død? til hinanden samtidig eller næsten samtidig, tæller begge spillere som ramt.

 

 1. Når man forlader spilleområdet tager man magasinet ud af sit våben og skyder 2 gange på semiautomatisk for at tømme kammeret, før man går ind i Safezonen. Det er alles pligt at hjælpe hinanden med at huske dette. Pistoler o. lign. kan undtages fra dette, hvis de ikke trækkes fra deres hylstre overhovedet så længe man er i Safezonen.

 

 1. Prøveskydning foregår udelukkende på et område som spille-lederen anviser. Spillere som ikke er med i spil må ikke affyre våben så længe spillet er i gang.

 

 1. Knive er ikke tilladt på banen overhovedet.

 

 1. Pyro-teknik er ikke tilladt på banen overhovedet.

 

 1. Hvis en spiller kommer til skade under spillet råber man ?Reel skade!? og stopper med at spille med det samme. Alle råber det videre indtil spillet er stoppet.

 

 1. Hvis der kommer uvedkommende ind på spilleområdet råber man ?Stop spillet!? og stopper med at spille med det samme. Alle råber det videre indtil alle har hørt det og spillet er stoppet. Alle bliver på deres pladser indtil en spille-leder har vist de uvedkommende bort fra spilleområdet, hvorefter spille-lederen vil sætte spillet i gang igen ved at råbe ?Start spillet!?.

 

 1. Ved alle tvivlsspørgsmål og i alle konflikter har spille-lederen det sidste ord.

 

 

 

Copyright @ Ringsted Hardball Club

Find os på Facebook