Tunregler

Tunregler hos Ringsted Hardball Club

 

Vi har i RHC's bestyrelse godkendt følgende tunregler og sikkerhedsafstande:

 

Full Auto tun: Max 129m/s svarende til 1.69Joule.

Alt derover bliver betragtet som snipertun og ligger under for nedenstående regler.

Riflen får tildelt en sikkerhedsafstand alt efter hvor hårdt den er tunet.

Inden for sikkerhedsafstanden må spilleren ikke skyde, og må enten trække backup våben, eller komme tæt nok på til at bruge bang-reglen (indenfor 6 meter)

 

Udgangshastighedsbaserede sikkerhedsafstande:

 

Sikkerhedsafstandende er:

210 m/s = 35 meter

175 m/s = 30 meter

160 m/s = 25 meter

150 m/s = 20 meter

140 m/s = 15 meter

130 m/s = 10 meter

< 129.9 m/s = 6 meter

 

Alle hastigheder måles med en 0.20g kugle.

 

 

Joule baseret sikkerhedsafstande:

Værdier angivet med rød skrift angiver den tilnærmelsesvis grænse ved brug af fuldauto ud fra tabellens definitioner.

Den reelle begrænsning hedder 1,69 Joule svarende til 129,9 m/s med en 0,2g kugle.

 

Joule værdien beregnes ud fra følgende formel:

 

Energi = 0,5 x Masse (i Kg) x hastighed x hastighed

Energi = 0.5 x (Masse/1000) x hastighed x hastighed

 

Eksempel:

Din riffel går 129,9 m/s med en 0,20g kugle:

0,5 x 0,20 / 1000 x 129,9 x 129,9 => 0,5 x 0,0002 x 129,9 x 129,9 = 1,687 Joule ≈ 1,69 Joule

Download Jouletabellen her

Copyright @ Ringsted Hardball Club

Find os på Facebook